Velg språk: estisk

eNordisk

/Nettbaserte hjelpemidler for baltere

eNordisk er en samling nettbaserte hjelpemidler for baltere (estere, latviere og litauere) som ønsker å lære seg norsk eller dansk. Materialene er gratis for alle å bruke, enten som ledd i selvstudier eller til kurs. eNordisk bruker e-lærings-plattformen Moodle og ble utviklet av 2009-2011 gjennom et Nordplus Adult-støttet prosjekt.

Partnere: Universitetet på Island, SIA Nordisk, Vytautas Magnuse Universitet, Universitetet i Bergen og Aarhus Universitet.

eNordisk